Nämnden 2019

Vid årsmötet den 10/4 2019 på Odd Fellow avgick fem ledamöter ur nämnden:
Margareta Bengtsson, Hillevi Ganetz, Tess Paulsen, Anna Strååt och Ingrid Svensson.
Efter nyval av Ingela Bendt, Agneta Hagerman, Margaretha Mellner, Christina Tobeck och Britt Östlund samt omval av övriga fick nämnden följande sammansättning:

Lotty Nordling  ordförande (samhälle)
Elise Einarsdotter  vice ordförande (musik)
Ingar Beckman Hirschfeldt  sekreterare, redaktör för Programbladet (litteratur och teater)
Inga Lundblad vice sekreterare (vetenskap)
Katrin Gramenius skattmästare (samhälle)
Gunilla Upmark klubbmästare, vice skattmästare m ansvar för samkvämskontot (samhälle)
Iwa Boman klubbmästare (litteratur och teater)
Carola Bratt klubbmästare (konst och arkitektur)
Marie Pårup  klubbmästare (konst och arkitektur)
Antoinette Ramsey-Herthelius  klubbmästare (litteratur och teater)
Ewa Stackelberg klubbmästare (konst och arkitektur)
Ingrid Tobiasson klubbmästare (musik)
Anna Strååt  webmaster (musik) adjungerad

Ingela Bendt (litteratur)
Birgitta Evengård (vetenskap)
Agneta Hagerman (musik)
Elisabeth Hatz (konst och arkitektur)
Margareta Mellner (vetenskap)
Anna Skarhed (samhälle)
Christina Tobeck (musik)
Britt Östlund (vetenskap)

Revisorer:  Kajsa Lindstål och Agneta Dreber (omval)
Revisorssuppleanter: Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson (omval)
Valkommittén: Carola Almqvist, Marie Hafström och Suzanne Unge Sörling (omval)
Sällskapets arkivarie: Britt Dahlström,  Carola Almqvist  vice (omval)