Nämnden, revisorer och valberedning 2022

Vid årsmötet den 20/4 2022 avgick Elise Einarsdotter och Fanny Sachs och tillkom gjorde Maria Jansén och Anita Soldh-Forsström. Resten omvaldes och därmed har nämnden följande sammansättning:

Lotty Nordling, ordförande (samhälle)
Britt Östlund, vice ordförande (vetenskap)
Carola Bratt, sekreterare (konst och arkitektur)
Magna Andreen Sachs, vice sekreterare (vetenskap)
Katrin Gramenius, skattmästare (samhälle)
Ingela Bendt, klubbmästare (litteratur och teater)
Iwa Boman, klubbmästare (litteratur och teater)
Birgitta Evengård, klubbmästare (vetenskap)
Agneta Hagerman, klubbmästare  (musik)
Margareta Mellner, klubbmästare (vetenskap)
Ewa Stackelberg, klubbmästare, (konst och arkitektur)
Elin Claeson Hirschfeldt (litteratur och teater)
Anita Soldh-Forsström (musik)
Ingegärd Franzén (musik)
Catherine von Heidenstam (samhälle)
Eva Nikell (samhälle)
Stina Odlinder Haubo (konst och arkitektur)
Maria Jansén (litteratur och teater)
Maria Schottenius (litteratur och teater)
Christina Tobeck (musik)

Adjungerad:
Anna Strååt, webmaster (musik)

Revisorer: Agneta Dreber och Elisabeth Westberg
Revisorssuppleanter: Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson

Valberedningen: Carola Almqvist (sammankallande), Marie Hafström och Suzanne Unge Sörling

Sällskapets arkivarie: Britt Dahlström,  Carola Almqvist  vice