Nämnden, revisorer och valberedning 2023

Vid årsmötet den 18/4 2023 i Kristinehovs Malmgård avgick tre ledamöter ur nämnden:
Lotty Nordling, Iwa Boman, Katrin Gramenius och ur valberedningen avgick  Carola Almqvist, Marie Hafström och Suzanne Unge Sörling samt Britt Dahlström som sällskapets arkivarie. Tillkom gjorde Karin Aspenberg, Pia Kristoffersson och Tjia Torpe. Resten omvaldes och därmed har nämnden följande sammansättning:

Britt Östlund, ordförande (vetenskap)
Maria Schottenius, vice ordförande (litteratur och teater)
Carola Bratt, sekreterare (konst och arkitektur)
Magna Andreen Sachs, vice sekreterare (vetenskap)
Margareta Mellner, skattmästare (vetenskap)
Karin Aspenberg (litteratur och teater)
Ingela Bendt  (litteratur och teater)
Elin Claeson Hirschfeldt (litteratur och teater)
Birgitta Evengård  (vetenskap)
Ingegärd Franzén (musik)
Agneta Hagerman (musik)
Catherine von Heidenstam (samhälle)
Maria Jansén (konst och arkitektur)
Pia Kristoffersson (samhälle)
Eva Nikell (samhälle)
Stina Odlinder Haubo (konst och arkitektur)
Anita Soldh-Forsström (musik)
Ewa Stackelberg (konst och arkitektur)
Christina Tobeck (musik)
Tjia Torpe (samhälle)

Adjungerad: Anna Strååt, webmaster (musik)

Valberedningen: Lotty Nordling, Ingar Beckman Hirschfeldt och Iwa Boman. 

Sällskapets arkivarie:  Carola Almqvist

Revisorer: Agneta Dreber och Elisabeth Westberg
Revisorssuppleanter: Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson