Ninnan Santesson

Skulptör. Invald 1920.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/NinnanSantesson