Nonny Lundberg

Journalist, tandläkare. Invald 1897.

Nonny (Eleonora) Lundberg (1869-1960) har ovanstående två titlar i Nya Iduns matrikel men var därutöver både recitatris och föreläsare. Hon tog studenten i Wallinska skolan 1890 och studerade därefter vid universitetet i Uppsala men tog så vitt känt inte någon examen. Hon återvände till Stockholm och verkade här under ett antal år som journalist och medverkade även med föreläsnigar på Södermalms arbetareinstitut. Under sitt flicknamn Nonny von Schulzenheim eller siganturen Nonny von S-m publicerade hon artiklar i olika tidskrifter och skrev även dikter som bl.a. togs in i tidningen Idun.

År 1899 blev hon elev vid det nystartade tandläkareinstitutet i Stockholm där hon tog examen 1905. Det första året efter examen hade hon egen praktik men från 1907 verkade hon inom skoltandvården i Stockholm.  Den första tandvårdskliniken för Stockholms skolbarn öppnade  1906 i Engelbrekts folkskola. Här kom Nonny Lundberg att arbeta fram till sin pensionering 1929. Från 1917 var hon chef för kliniken.

Trots alla år som tandläkare släppte  den mångsidiga Nonny Lundberg aldrig sitt intresse för litteratur. Bl.a. anlitade Skansens grundare Artur Hazelius henne för att leda författaraftnar på  Skansen. När t.ex. 200-årsminnet av slaget vid Narva firades på Skansen år 1900 fick Stockholms skolbarn höra Nonny Lundberg läsa högt ur Snoilskys Svenska bilder. /BW