Parentation med konsert 2023

Årets parentation ägde rum den 7 december 2023 på Oscarshemmet i vilken 33 iduenser deltog. Sex iduneser som avlidit under året och en som avled i slutet av 2022 parenterades. Ordföranden Britt Östlund gav en livsberättelse för var och en. Läs om var och en här:

Annika Richert
Barbro Westerholm
Berit Lindholm
Ebba Ahlmark Hughes
Ingrid Arvidsson
Irene Mannheimer
Malin Sundberg-Falkenmark

Parentationerna inramades av musik som framfördes av en stråktrio bestående av Catharina Ericsson violin, Boel Hillerud Nyman viola och Sara Wijk cello.
Följande stycken framfördes: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria och variation nr 2 ur Goldbergvariationerna. Emmy Frensel Wegener (1901-1973) Andante ur svit för violin, viola och cello (skriven 1925) Max Reger (1873-1916) Siciliano ur op 47 Ludwig van Beethoven (1770-1827) Andante ur stråktrio op.3, Ess-dur Johann Sebastian Bach, Variation nr 21, nr 3 och Aria ur Goldbergvariationerna.

Kvällen fortsatte med servering av vin och snittar och en samvaro som lockade till många minne över våra avlidna idunesiska systrar och glada skratt. 

 

Vid pennan Britt Östlund