Programblad nr 4 2014

 

Kära Iduneser!
Nu går vi in i mörkare tider men redan nu är det så mycket som händer i vår omvärld, som hela tiden förändras, oroar och ger stora förhoppningar.
Här på hemmaplan har vi fått en ny regering med höga ambitioner och där samverkan/samtal finns som en röd tråd genom regeringsdeklarationen.
Vi kan bl.a. glädja oss åt att statliga museer inför fri entré och blir mer tillgängliga
för alla. Det kan ge möjligheter för våra duktiga klubbmästare som letar samkvämslokaler och prisvärda menyer för 2015.
Vi fortsätter hösten med spännande samkväm redan nu i november med det efterlängtade samtalet mellan Gunilla Bergström och Barbro Hedvall kring Alfons Åberg.
Vid årets sista samkväm kommer vi att hålla parentation över våra systrar som lämnat oss under året. Sara Wijk  kommer att spela vacker musik på sin cello och Astrid Assefa läsa dikter.
Vi ser fram emot ett rikt samkvämsår 2015 och startar med traditionsenlig julfest söndagen den 11 januari. Ett särskilt programblad för julfesten kommer att skickas ut.
Marianne Treschow, sällskapets ordförande