Regina Beck-Friis

Danspedagog. Invald 1980.

Regina Beck-Friis (1940–2009) var utbildad vid Operans balett­elevskola i Stockholm och anställdes som dansös i Operabaletten 1957, sjutton år gammal. Redan tidigt fattade hon intresse för äldre dansstilar och 1966 började hon koreografera dansinslag i äldre operor, framför allt på Drottningholmsteatern. Det var i 1700-talets dans hon hörde hemma, skrev Erik Näslund, museichef på Dansmuseet, i en runa. Han framhöll hennes osvikliga känsla för tiden och förmåga att förena teori med praktik. Med tiden gjorde hon ett trettiotal kortare och längre verk. Dessutom undervisade hon, forskade och skrev.
Efter omkring fyrtio år med dans, och kroppen som instrument och arbetsredskap, drabbades Regina Beck-Friis av MS. Hon var nu inte den som beklagade sig öppet. Flera av sina bästa verk skapade hon under sjukdomstiden. År 2001 utnämndes hon av det amerikanska dansforskningssällskapet Society of Dance History Scholars till hedersledamot. Den utmärkelsen var särskilt värdefull för henne, eftersom den kom från kolleger och sakkunniga.

Hennes sista balett för Drottningholmsteatern var Semiramis som uppfördes år 2000. Redan 1989 hade hon skapat sitt kanske lyckligaste verk som gavs på Confidencen. Tillfället gör tjufven blev ett mästerverk i den lättare genren – infallsrikt och spirituellt.