Sally Högström

Gymnastikdirektör. Invald 1895.

Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/SallyHogstrom