Sigrid Blomberg

Skulptris. Invald 1900.

Sigrid Blomberg (1863–1941) var utbildad vid Tekniska skolan (Konstfack) och Konsthögskolan. Inte många kvinnliga konstnärer har lyckats ta sig in på ett så manligt dominerat område som kyrklig konst. Men Sigrid Blomberg har gjort porträtt och skulpturer med religiösa motiv, exempelvis Viktor Rydbergs sarkofag och Röhsska gravmonumentets utsmyckning i Göteborg.  I Stockholm finns hon representerad med en dopfunt i Gustav Vasa kyrka (till höger framme i koret).Sigrid Blomberg kallades Blomman av sina vänner, inte som en slapp förvanskning av hennes efternamn utan för att hon genom sin öppenhet och omedelbarhet påminde om en blomma. Av väninnan Lydia Wahlström (invald 1901) har hon beskrivits som humoristisk, ohämmad och okomplicerad

Hon finns representerad på Nationalmuseum och museet i Visby. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se