Skandal!

Teaterföreställning med Besatta Teatern, d.v.s. Tess Paulsen och Åsa Karlin.
Föreställning för Nya Idun den 27 november på Nobelmuseet.

Ett fyrtiotal Iduneser hade glädjen att efter ett glas bubbel se denna sanslöst roliga föreställning och samtidigt upprörande illustration av hur forskarvärlden behandlat, och behandlar, kvinnliga forskare. 1800-talets kvinnor stoppades från att skaffa sig högre utbildning eftersom man menade att ”kvinnors hjärnor inte var utvecklade för studier och att ansträngningen skulle kunna göra så att det slog ut andra organ”.


Några kämpade och lyckades likväl ganska bra, trots motstånd från manliga kollegor som nedvärderade och bluffade och till och med stal deras forskningsresultat! Det lysande undantaget var Marie Curie som forskade jämsides med sin man och som första kvinna fick ett delat nobelpris i fysik 1903 för forskningar inom radioaktivitet. Åtta år senare fick hon ensam priset i kemi för upptäckten av radium och polonium. Trots denna goda förebild ansågs det länge att kvinnor inte passade i laboratorier – de kunde ju distrahera de manliga forskarna.
Det är kanske inte det man skyller på i dag, men genom tiderna är endast tre procent av nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin kvinnor. Vid svenska universitet år 2017 är endast tjugosex procent av professorerna kvinnor. År 2017 får ingen kvinna nobelpris i något ämne. Skandal!

Med mycket humor och övertygande statistik fick Åsa och Tess oss att gång på gång ropa Skandal! De har visat sin pjäs för svenska forskare och nu har de översatt pjäsen till engelska. Många kommer i höst att få anledning att ropa Skandal!

 

 

Vid pennan Antoinette Ramsay Herthelius