Sofi Almquist

Skolföreståndarinna. Invald 1895.

Sofi Almquist (1844–1926) examinerades vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm 1864. Efter att i några år ha arbetat som privatlärare var hon åren 1867–1875 lärare vid Beskowska skolan. 1892 grundade hon sin egen skola, Sofi Almqvists samskola. Skolan hade som program att så effektivisera undervisningen att läxläsning i hemmet kunde undvikas för att därmed ge eleverna mer tid för hem- och friluftsliv. Skolan räknades som en av Sveriges främsta reformpedagogiska skolor.  Den viktigaste punkten var att pojkar och flickor skulle undervisas tillsammans. Undervisningen var individualiserad. Handarbete, träslöjd och praktiskt arbete gavs mycket utrymme och det fick finnas högst 20 elever i varje klass. Sofi Almquist ledde skolan fram till 1916 då den övertogs av dottern Signe. Skolan las ner 1936 och dess lokaler på Nybrogatan togs över av Hillelskolan.
Sofi Almquist var också en flitig läroboksförfattare. Bl.a. utgav hon den mycket uppskattade Barnens första läsebok och nybörjarböcker i engelska, tyska och geografi.

1914 tilldelades hon Illis Quorum. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. www.skbl.se