Sofi Nilsson

Lärarinna. Invald 1887.

Se Svenskr kvinnobiografiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/SofiNilsson