Sofie Adlersparre

 Författarinna. Invald1885.

Sophie Adlersparre, signaturen” Esselde” (1823–1895), var pionjär inom den svenska kvinnorörelsen. Få kvinnor i Sverige har haft så stort inflytande när det gäller social hjälpverksamhet och kvinnofrågor som Sofie Adlersparre. Fredrika Bremer blev tidigt en av hennes stora förebilder. När Fredrika Bremer Förbundet grundades 1884 var det med ett program utstakat av Sofie Adlersparre. Formellt leddes FBF från början av tre herrar, riksantikvarien Hans Hildebrand, riksdagsmannen Ernst Beckman och arkitekten Gustaf Sjöberg, eftersom Sophie Adlersparre ansåg att det var nödvändigt att ha manliga ledare för att bli tagen på allvar.
Tillsammans med barndomsvännen Rosalie Olivecrona (f. Roos, invald 1886) grundade hon 1859 Tidskrift för hemmet (senare Hertha) som blev oerhört populär. På egen hand drev hon skolor för flickor från arbetarklassen, startade läsrum för kvinnor och grundade Handarbetets Vänner, som hade till syfte att konstnärligt utveckla den svenska hemslöjden, samt medverkade i bildandet av Föreningen för sinnesslöa barn. Många av Sofie Adlersparres projekt genomfördes med ekonomiskt stöd från vännerna Rosalie Olivecrona och Fredrika Limnell (invald 1885). Sofie Adlersparre var åren 1886–1888 redaktör för tidskriften Dagny, ett av de viktigaste språkrören för den svenska kvinnorörelsen.
Samtidigt med sina vittomfattande sociala åtaganden var hon också mycket engagerad i tidens kulturliv. Hon var den som uppmuntrade Victoria Benedictssons författarskap och inte minst skaffade Selma Lagerlöf arbetsro så att hon kunde fullborda Gösta Berlings saga. Sofie Adlersparre lyckades få fram ett stipendium på 400 kronor. Inte mycket pengar ens på den tiden. Men det räckte för att Selma Lagerlöf kunde ta ledigt från sin lärartjänst.– Under sina sista år var Sofie Adlersparre upptagen med att skriva en stor biografi om Fredrika Bremer som hon dock inte hann fullfölja. Den utgavs efter hennes död i två band med hjälp av brorsdottern Sigrid Leijonhufvud (invald 1889). Sofie Adlersparres författarskap omfattar i övrigt ett stort antal artiklar för de tidningar hon arbetade med. /BW

Se även Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se