Walborg Lagerwall

Violoncellist. Invald 1885.

Walborg Lagerwall (1851–1940) var prästdotter från Österhaninge. Åren 1872–1874 studerade hon vid Kgl. Musikkonservatoriet i Stockholm (föregångare till Musikhögskolan) och turnerade sedan runt om i Skandinavien. Åren 1881–1883 var hon med i den omtalade Damtrion, som förutom av Walborg Lagerwall bestod av Hilma Svedbom (se denna) och Hilma Lundqvist (se denna). Läs mer om Damtrion under Hilma Svedbom.
Efter Damtrions upplösning spelade Walborg Lagerwall i Kgl. Hovkapellet åren 1884–1889. Därefter ägnade hon sig åt undervisning i piano och cello.

Walborg Lagerwall var också socialt engagerad. Hon hade noterat att ensamstående självförsörjande kvinnor inte togs väl emot på vanliga semesterställen. Tillsammans med Louise Palander (invald 1922) och Ada Nilsson (se denna) tog hon 1907 initiativ till föreningen Självförsörjande bildade kvinnors vilohem. Ada Nilsson var föreningens första ordförande och efterträddes sedan under några år av Walborg Lagerwall. Det första vilohemmet öppnades på gården Håknäs utanför Södertälje. Här var föreningen hyresgäster. Ändrade ägarförhållanden gjorde dock att man måste se sig om efter en annan gård. 1912 kunde föreningen köpa gården Harva i Upplands-Väsby och fortsätta verksamheten där. Föreningen ägde gården ända fram till 1977. /BW