Wilhelmina Lagerholm

Målarinna, fotograf. Invald 1888.

Wilhelmina Lagerholm (1826 – 1912) var född och uppvuxen i Örebro. 24 år gammal flyttade hon till Stockholm och började på Ringdahls ritskola. Några år senare antogs hon till Konstakademien. Vid den här tiden accepterades inga kvinnor vid akademiens ordinarie undervisning utan Wilhelmina Lagerholm fick tillsammans med en annan kvinnlig elev göra ”studier i antikritning” i ett avskilt rum. En av hennes lärare var Ferdinand Fagerlin, känd för sitt genremåleri i Düsseldorfstil. Ett resestipendium gjorde att hon sedan kunde gå vidare i sin utbildning i Paris åren 1856 – 1858. Därefter fortsatte hon studierna hos Ferdinand Fagerlin, som nu flyttat sin verksamhet till Düsseldorf.

Efter åren i Paris och Düsseldorf tvingades Wilhelmina Lagerholm, som den enda ogifta i sin syskonkrets, att resa hem till Örebro för att ta hand om sina åldrade föräldrar. Men hon var efter åren utomlands van att leva ett självständigt liv. Nu fick hon lägga penslarna på hyllan men öppnade i stället 1862 fotoateljé i föräldrarnas trädgård, den första i sitt slag i Örebro. Här ägnade hon sig huvudsakligen åt porträttfotografi. 1860-talets ”cartomani”, det vill säga att använda sitt porträttfoto som visitkort, hade spritt sig från Stockholm till landsorten och Wilhelmina Lagerholms fotoateljé blev en framgång. Men fotograferandet var ingen ersättning för måleriet. I en intervju i tidningen Idun (1902:42) kallar hon åren som fotograf sin förnedringstid. Dock gav det henne ekonomiska möjligheter att resa ut i Europa och studera fotografi i Paris, Köpenhamn och Düsseldorf, understundom också måleri. Resorna blev hennes andningshål.

Cartomanin klingade så småningom av. Och efter faderns död kunde Wilhelmina Lagerholm 1871 flytta till Stockholm för att hädanefter enbart ägna sig åt sitt måleri. På Mäster Samuelsgatan hyrde hon en ateljé som även var hennes bostad. Utöver egna uppdrag bedrev hon här också rit- och målarskola. Hon var en mycket anlitad porträttmålare men ägnade sig även åt historiemåleri, oftast med motiv hämtade från 1500- och 1600-talet. Hennes mest kända målning i genren, ”En gammal historia”, finns på Nationalmuseum. /BW

 

Litt: Lotten Dahlgren ”En kvinnlig konstnärsveteran”, Idun 1902:42