Anna Wallenberg

Socialt verksam. Invald 1887.
Anna Wallenberg (1838-1910) var under 1800-talets senare del ett välkänt namn i Stockholms konstnärliga och filantropiska kretsar. Hon växte upp på Skeppsholmen, dotter till konteramiralen Johan Gustaf von Sydow och Eleonora Wiggman. Hon undervisades i hemmet av modern i bl.a. teckning, som hon tidigt visade anlag för. Hon studerade sedan måleri för Carl Gustaf Qvarnström och Johan Christoffer Boklund, båda professorer vid Konstakademien och högt ansedda lärare. Konststudierna fortsatte därefter under många resor runt om i Europa. Hennes konst består av stilleben, porträtt och landskapsskildringar. Hon deltog med ett par oljemålningar i Konstakademiens utställning 1860.

Ett år senare gifte sig Anna med  den 22 år äldre A.O. Wallenberg, Enskilda Bankens grundare. Hon fick nu ta hand om makens fyra barn från tidigare äktenskap och födde själv tio barn. Hon ansvarade för familjens stora hem med många anställda såväl vid Kungsträdgården som sommarhuset Sirishov på Djurgården. Senare inköptes som sommarbostad gården Malmvik på Lindö bortom Drottningholm. Anna lät bygga om huvudbyggnaden som fick renässansgavlar, torn och spiror. Hon antog att det var så huset sett ut då det byggdes på 1600-talet. (Numera har huset givits mer 1700-talaskaraktär.)

A.O. Wallenberg var förutom bankman också mycket involverad i tidens politiska frågor. Som riksdagsman engagerade han sig  banklagstiftningens moderniserande och kvinnors rättigheter. Han var först i landet med att anställa kvinnor i banken och tillåta att kvinnor fick öppna egna bankkonton. Det anses att Anna som förtrogen och rådgivare till sin man hade stort inflytande över hans ställningstaganden.

Efter makens död 1886 ägnade sig Anna Wallenberg åt omfattande välgörenhet. Hon övergav aldrig sin kärlek till måleriet och ömmade särskilt för fattiga och begåvade konstnärer. Hennes goda administrativa förmåga kom till nytta på många håll. Hon var bl.a. ordförande i Handarbetets Vänner, som fick stora framgångar tack vare henne. Hon stöttade Artur Hazelius i hans arbete med att skapa Skansen och Nordiska museet och stod i spetsen för alla basarer och fester som skulle finansiera hans projekt. Därutöver var hon ordförande i Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar, som var inriktat på att stödja den svenska flottan.  År 1899 utsågs hon till ledamot av den kungliga kommitté som skulle ansvara för Sveriges deltagande i världsutställningen i Paris 1900.

Anna Wallenberg ligger begravd på släkten Wallenbergs begravningsplats på Lindö. /BW