Laura Netzel

Tonsättarinna. Invald 1887.

Laura Netzel (1839-1927) står i Nya Iduns matrikel som tonsättarinna, men hon var också en skicklig pianist, därtill uppskattad konsertarrangör. Laura Netzel var född i Finland och hette före giftermålet Pistolkors. Familjen flyttade till Stockholm när Laura var i ettårsåldern. Hon fick tidigt pianoutbildning av framstående pedagoger och debuterade som 17-åring 1857 i en pianokonsert med Hovkapellet. Hon fortsatte sedan att framträda som pianist, dirigent och konsertarrangör i mer än 40 år, såväl i Stockholm som i Paris, där hon ofta vistades. Från 1866 var hon gift med den kände läkaren Wilhelm Netzel, professor i gynekologi.

Christina Tobeck (invald 2012) producerade 2015 för SR P2 en dokumentärserie om Laura Netzel. I introduktionen till serien om fyra entimmesprogram skriver hon: ”Först 1874, då hon var 35 år gammal debuterade Laura Netzel som tonsättare med ett par stycken för damkör, och tio år senare publicerades några av hennes sånger. Därefter flödade musiken ur hennes notpenna, romantiskt klingande och med stort känslomässigt uttryck. Hon talade själv om sitt sydländska blod.” Ett 70-tal verk finns bevarade, främst sånger, piano- och kammarmusik. Mest nöjd var hon med Stabat Mater, ett verk för solo, kör och orgel.

Så sent som hösten 2020 uruppförde Norrköpings symfoniorkester  Laura Netzels pianokonsert, som hon skrev sent i livet. Svenska Dagbladets recensent Sofia Nyblom var lyrisk: ”Det är sällan ett kritikeröga  rörs till tårar. Men när jag sitter längst bak i De Geer-hallen under urpremiären händer det att jag  blir knockad av innerligheten  och omtumlad av tonsättarens temperament.  — Laura Netzel är ännu en av dessa bortglömda kvinnliga kompositörer som sakta erövrar sin rättmätiga plats i musikhistorien.” (SvD 26 okt. 2020)

Som tonsättare verkade Laura  Netzel  i ett musikliv dominerat av män. I likhet med många andra konstnärligt skapande kvinnor vid den här tiden använde hon sig därför av pseudonym och kallade sig för Lago eller N. Lago, det vill säga ett könsneutralt namn. Trots det hade hon svårt att få erkännande i Sverige. I andra länder gick det bättre, framför allt i Frankrike. Här var hon mycket framgångsrik och blev även invald i den franska tonsättarföreningen. Många av hennes kompositioner gavs under pseudonymen N. Lago ut av välrenommerade europeiska förlag och fick goda recensioner, trots att det i flera tidningar framgick att det var en kvinna som dolde sig bakom signaturen.

Den ekonomiskt oberoende Laura Netzel var också mycket engagerad i sociala frågor, bland annat var hon med och grundade Stiftelsen för husvilla kvinnor och Barnsjukhuset Samariten.  Under 1890-talet och det tidiga 1900-talaet arrangerade hon varje lördag billiga konserter för arbetare där även hennes egna verk fanns med på  programmet. Genom sitt vida kontaktnät fick hon många av tidens stora artister att uppträda vid dessa tillställningar. Entréavgiften var 25 öre. Men Laura Netzel var noga med att konserterna, som blev mycket populära, var avsedda för arbetare i första hand. Det berättas att hon stod själv i dörren och motade bort sina fina dambekanta. /BW